22 Apr, 2021 Posledná aktualizácia   11:00, Feb 17, 2021
Základné informácie

Základné informácie (5)

GDPR

Ak sa prihlasujete na môj kurz, alebo ste návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje, za ktorých ochranu a zabezpečenie podľa nariadenia GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov, platná od 25.5.2018) zodpovedám. Tu sú spísané zásady a práva ohľadom ochrany osobných údajov. 

Kto je správca?

Zastrešujem ako jediný konateľ a jednateľ právnu formu Darček-prekvapenie s.r.o., Lipová 6, 90028 Ivanka pri Dunaji iČO: 36807753, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.prirodne-zahrady.sk (alias www.bio-ekozahrady.sk). Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, teda určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete kontaktujte ma prosím na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
  • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb
  • vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, mano a priezvisko nevyhnutne potrebujem k poskytnutiu služby 
  • vedenie účtovníctva
  • Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu

Cookies

Pri prechádzaní webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Dodržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom mám prístup ja a účtovná firma, ktorá vykonáva pre Darček-prekvapenie s.r.o. účtovníctvo. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:

  • Facebook 
  • Google 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práva na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada ak ma najkôr budete o tomto podozrení informovať, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že ja osobne, ako aj účtovná firma, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Všetky podrobnosti k zákonu o GDPR (Ochrane osobných údajov), nájdete v zákone 2018/18 o Ochrane osobných údajov.

Ďakujem, že ste to dočítali až do konca, aj pre mňa je toto nariadenie zbytočná komplikácia, ďalšia v poradí z dielne EU, ale musela som to napísať a vyvesiť na moju web stránku, aby som dodržala zákon...

Hanka

 

Zdravý dizajn záhrady, alebo opačne - dizajn zdravej záhrady, čo si pod tým predstaviť?

Je to taký návrh záhrady, ktorá bude po zrealizovaní prekypovať zdravím, spokojnosťou, liečivými darmi v podobe zdravého jedla a byliniek a v neposlednom rade zdravými majiteľmi. 

Najlepšie pre vašu záhradku alebo pozemok je, pokiaľ sa necháte sami viesť intuitívnym vedením, ktorým sa k nám náš priestor prihovára (nie vždy a nie každý ho počujeme a ak ho aj počujeme, nie vždy ho aj počúvneme) a zároveň vnútorným hlasom, ktorý zas tlmočí predstavy a túžby.  Vtedy ste sami najlepšími dizajnérmi a tvorcami vašej záhrady, ktorá bude vašim nielen osobným a rodinným liečivým priestorom. 

Počúvajte ktorým smerom fúka vietor, kde svieti slniečko, kam stečie voda aj tá dažďová, kade putuje tieň cez deň, kde je sucho a kde zas naopak mokro, na ktorých miestach je pôda sypkejšia a kde zas naopak vytvára hrudky... Predstavujte si, kde raz budete sedieť s priateľmi, čo uvidíte, keď sa pozriete von z okna, aké zvuky budete počuť, farby budete vidieť.  Aké ovocie a plody budete vychutnávať v tieni akého stromu :-). 

So všetkými užívateľmi budúcej záhrady porozmýšľajte, aké plody by mala záhradka prinášať, čo vám chutí, čo máte radi, ako by ste radi využili prietor aby vám všetkým prinášal radosť a pohodu.  Je veľmi dôležité, aby každý našiel v záhrade to "svoje".  Deti miesto na hranie, domáci majster miesto na majstrovanie, gazdinká miesto na meditácie, tancovanie... všetci spoločne posedenie na hojdačke,  prírodné jazierko (keď je pozemok veľký zmestí sa aj prírodné kúpacie), miesto pre psíka, mačičku, divé vtáctvo, netopiere, ježkov, žabky, opeľovače.... koľko ľudí, toľko chutí :-).

Čím viac a podrobnejších predstáv budete mať, tým viac tvorivej zdravej energie vložíte do vášho budúceho priestoru.  

Rada vám pomôžem pri zostavovaní návrhu tým, že umiestnim jednotlivé vami vysnívané prvky, rastliny a zvieratá do návrhu tak, aby boli umiestnené čo najlepšie v súvislosti s požiadavkou na svetlo, vodu, teplo, tieň, spoločnosť ostatných rastlín, veľkosť a ďalšiu pridanú hodnotu (napríklad baza urýchľuje kompost, moruša nakŕmi aj hydinu, vtáčí zob poteší hladné vtáčie krky, vodný biotop môže zbierať dažďovú vodu zo strechy a podobne).  Tiež viem poradiť aké rastliny sú na čo vhodné, jedlé, liečivé, inak úžitkové, alebo naopak nevhodné.

Navrhovanie prírodnej jedlej liečivej záhrady je spoločný proces.  Čím viac SEBA vložíte do tvorenia, tým viac vám to vaša budúca záhradka raz vráti...

 

 

 

 

Liečivé záhrady liečia trojakým spôsobom:
- liečivými účinkami rastlín (bylinky, plody, stromy, kôra...)
- zdravými jedlými plodmi plnými živín a hlavne bez chémie
- harmónia panujúca v prírodnej záhrade lieči dušu aj samotnú prírodu

Liečivé účinky byliniek a zdravého prostredia sú známe od nepamäti.  Či to boli znalosti v starom Egypte, babky bylinkárky, alebo známe liečivé kláštorné záhrady.

Väčšina dnes vyrábaných chemických liekov vychádza z liečivých účinkov rastlín.  Žiaľ v dnešnej dobe už chémia skoro celkom vytlačila prírodné rastlinné liečivá.  Stalo sa tak preto, lebo sa zamenili pojmy: pacient = zákazník = obchod, liečiť = čo najdlhšie udržať pacienta/zákazníka na dobre platených liekoch a službách.  Nehovoriac už o tom, že chemické lieky majú veľa vedľajších účinkov a dnešní lekári (česť výnimkám) sa prestali pozerať na človeka ako na celok, ale venujú sa iba špecializovanej malej časti odtrhnutej od celku.  "Opravujú" jednu malú časť, ale rozladia svojim opravovaním ďalšie časti a tak to ide stále dookola.   Farmaceutická mafia sa raduje, ako sa chemickým liekom všade darí.  A pacienti platia, a stále sú chorí.

Možno som zašla predchádzajúcimi slovami priďaleko, ale aby ste lepšie pochopili zmysel liečivých záhrad, potrebovala som to napísať.

LIEČIVÉ RASTLINY NEZAŤAŽUJÚ ORGANIZMUS AKO CHEMICKÉ LIEKY, NAVYŠE SÚ TU VŠADE PRE NÁS - A ÚPLNE ZADARMO!!!

S liečivými rastlinami veľmi úzko súvisia zdravé plody zo záhrady. Bez chémie.

Keby ste vedeli, koľko chémie v sebe obsahujú napríklad také krásne vyzerajúce jabĺčko zo supermarketu, nikdy by ste do neho nezahryzli... Vyrástlo v chemicky pohnojenej sterilnej pôde, niekoľko krát bolo postrekované silnou chémiou proti škodcom, hnojené zas a opäť chemickým kokteilom aby bolo nakoniec ešte "mumifikované" transportou chémiou, aby na ceste do obchodu nezhnilo. Niekde je ešte trošku dofarbované... Zašla Vám chuť? Lebo mne ano. Takéto "jabĺčko" už ani ten červík nechce.

A stále sa čudujeme, prečo je okolo nás tak veľa alergií a iných chronických ochorení... chémia sa totiž v našich telách kumuluje, až sa organizmus zrúti, lebo už tú koncentráciu jedov nezvláda nijako odbúrať ( a nielen v telách, ale aj vode, pôde, vzduchu).

Tak sa prestaňme spoliehať na obchodníkov s chorobami a zoberme zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk. Vypestujme si sami lieky z vlastnej záhrady, vypestujme si zdravé jedlo, venujme si to najcennejšie - zdravie...

 

 

Už ako samotný názov napovedá z anglického slova "permaculture" čo je skratka pôvodne "permanent agriculture" ( permanentné poľnohospodárstvo), neskôr rozšírené na "permanent culture" čo v preklade znamená permanentné samoobnoviteľné, trvalo udržateľné pestovanie alebo hospodárenie (agriculture), neskôr rozšírené na celý životný štýl (culture). Laickým pohľadom by sa dalo povedať, že je to spôsob pestovania ktoré sa dokáže samé recyklovať - obnovovať bez zásadného vonkajšieho zásahu.  Keby sme to ešte chceli zjednodušiť tak nám z toho vychádza niečo čo si dokáže žiť svojím životom a z roka na rok sa samé postaviť na nohy. A ešte bonus navyše - nakŕmi nás to.

Zjednodušene pre záhradu platí využívanie všetkých zdrojov, ktoré nám záhrada dáva a vrátenie týchto zdrojov v čo najväčšej miere naspäť do záhrady.  Napríklad recyklovanie živín (pokosenú lúku, orezané konáre, popadané listy kompostujeme, použijeme na mulčovanie...), využívanie dažďovej vody, využívanie materiálov priamo zo záhrady (rastlinné výluhy na hnojenie, posilnenie rastlín a proti škodcom si pripravíme z vlastných rastlín).

Pri udržateľnom poľnohospodárstve pôdu nelynčujeme ryľovaním ani okopávaním, pretože vynesením pôdnych mikroorganizmov a živočíchov na svetlo im pripravíme rozsudok smrti, ale naopak im pôdu vytvárame pridávaním vrstiev, ktoré po rozložení pôdu obohatia tak, ako to robí mama Zem.

V permakultúrnych záhradách sa dáva prednosť trvalým viacročným rastlinám, prípadne rastlinám, ktoré sa samé množia samovýsevom alebo inak (ktoré netreba každý rok pracne sadiť alebo siať), odolným stromom a kríkom (najlepšie sú domáce odrody, ktoré sú najlepšie prispôsobené na naše podmienky).  Vysádzajú sa spoločenstvá rastlín, ktoré sa navzájom dopĺňajú a pomáhajú si, aby nám ušetrili robotu :-).

Samozrejmosťou je zmiešané pestovanie, v ktorom (okrem vzájomnej pomoci rastlín medzi sebou) sa nešíria hromadne škodcovia tak, ako je to pri monokultúrach, kde škodcov priam pozývame k prestretému stolu...

Takže pre nás lenivých záhradkárov konečne dobrá správa :-)!. Bez pletia buriny, neustáleho okopávania, rotávatorovania golfového trávnika, hnojenia... a iných dobre známych činností ktoré sa v štandardnej záhrade bežne vykonávajú.  Dá sa to aj bez toho?  Naozaj? A ešte nám to dá možnosť čiastočnej alebo celkovej potravinovej sebestačnosti?  Plodiny ktoré na rozdiel od tých kúpených majú nielen farbu a tvar, ale majú aj naozajstnú vôňu a chuť? A nie sú geneticky modifikované? A majú v sebe naozaj aj živiny a vitamíny?  Otázok je naozaj veľmi veľa.

Noo a videli ste už v lese okopávať rastliny?  Alebo rotavátorovať rozkvitnutú lúku?  Prípadne neustále hnojiť, strihať, postrekovať proti škodcom... Nie. Nevideli. No a napriek tomu to tam pekne všetko rastie a plodí.  A ešte sa tam v takom lese aj dobre cítime, aj napriek tomu, že tam nie je všetko úplne sterilne upratané.  Prečo?  Pretože sme toho všetkého neoddeliteľnou súčasťou...

Naozaj sa to dá.  V 70. rokoch minulého storočia priekopníci permakultúry - Bill Mollison a David Holmgren z Austrálie sledovali prirodzené ekosystémy v prírode a snažili sa ich napodobniť a modifikovať v záhradných a pestovateľských podmienkach.  Čiže sledovali ako to vymyslela sama múdra príroda a tieto postupy a princípy skopírovali na podmienky jedlých prírodných záhrad.  Vytvorili prírodné jedlé záhrady v súlade s prírodnými princípmi fungovania vo voľnej prírode. Aké jednoduché :-).

Títo milí páni a okrem nich aj ich nasledovníci nám pripravili a rozpracovali celý systém rôznych permakultúrnych doporučení, postupov, preverených fungujúcich kombinácií, štruktúr... spomeniem len niektoré z nich:  slnečná pasca, bylinková špirála, vyvýšený záhon, tvar kľúčová dierka, nemecká kopa, slepačí traktor a iné.

S viacerým permakultúrnymi prvkami rada pracujem a začleňujem ich do svojich návrhov ako neoddeliteľnú prirodzenú súčasť prírodných záhrad a systémov.

 

 

Je to záhrada, ktorá je v súlade s prírodnými zákonmi a vládne v nej harmónia a prirodzená krása. Napodobením prírodných ekosystémov pri použití jedlých, liečivých a inak užitočných rastlín vytvára časom prirodzenú jedlú džungľu s množstvom živočíchov.

Najčítanejšie

Postav dom zasaď strom - jedlý živý…

28 máj 2020 Záhradné videá

Postav dom zasaď strom - spoločenst…

20 máj 2020 Záhradné videá

Postav dom zasaď strom - jar v prír…

27 apr 2020 Záhradné videá

Postav dom zasaď strom - jedlá buri…

01 mar 2020 Záhradné videá

Postav dom zasaď strom - budujeme p…

06 jan 2020 Záhradné videá

Facebook stránka